Frans & Bryn

Frans- + brynfärg samt plockning av bryn 45 min 

Färgning frans & bryn 25 min 

Fransfärgning 15 min 

Brynfärgning 15 min 

Färgning bryn samt plock 20 min 

Fransfärgning samt brynplock 20 min 

Brynplockning 15 min 

Brynformning 15 min